Înscriere la Dr. Paula Popiel

Informații necesare înscrierii la medicul de familie

ÎNSCRIEREA PACIENTULUI LA MEDICUL DE FAMILIE:

În funcție de categoria de asigurat căreia îi apartineți pentru înscrierea la medicul de familie, aveți nevoie de următoarele documente :

1. Nou-născut și copil mic:

 • nou-născut – copie certificat de naștere și copie bilete de ieșire din maternitate (mamă+copil)
 • copii – copie certificat de naștere, copie carnet vaccinări și copie fișă medicală în cazul în care se transferă de la alt medic de familie

2. Elevi și studenți:

 • Cartea de identitate/buletinul și cardul de sănătate (dacă este emis)
 • Adeverință de elev/student

3. Salariați:

 • Cartea de identitate/buletinul/permisul de ședere pentru cetățenii străini și cardul de sănătate
 • Adeverință tip de la locul de muncă prin care se dovedește plata contribuțiilor la asigurările de sănătate

4. Pensionari:

 • Cartea de identitate/buletinul și cardul de sănătate
 • Cupon de pensie valabil pe luna anterioară înscrierii

5. Șomeri:

 • Cartea de identitate/buletinul și cardul de sănătate
 • Adeverință/Carnetul de șomer

Alte documente necesare, situațional:

 • Pentru liber-profesioniști (PFA-uri): Adeverința care atestă plata la zi a contribuției la sănătate
 • Pentru persoanele care primesc ajutor social: Adeverință de la primărie
 • Pentru veterani: Carnet de veteran de război
 • Pentru persoanele cu handicap: Copie după decizia de încadrare în gradul de handicap

Schimbarea medicului de familie se poate face doar după cel puțin 6 luni de la ultima înscriere.